COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

These examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek" in English IPCCC Other translations Bovendien valt de onderhavige situatie ook onder artikel , lid 1, onder f , van de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek. Uit het onderzoek bleek echter dat de EU-producent in kwestie slechts een gering aantal aandelen bezat, onder de drempel van artikel van de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek. The investigation on the other hand confirmed that the number of shares hold by the EU producer in question was minor and below the threshold set in Article of the IPCCC.

Author:Nejin Mezirg
Country:Tajikistan
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):17 May 2010
Pages:284
PDF File Size:1.57 Mb
ePub File Size:3.73 Mb
ISBN:414-3-67870-726-6
Downloads:81299
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MazugorThese examples may contain colloquial words based on your search. Translation of "uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek" in English IPCCC Other translations Bovendien valt de onderhavige situatie ook onder artikel , lid 1, onder f , van de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek. Uit het onderzoek bleek echter dat de EU-producent in kwestie slechts een gering aantal aandelen bezat, onder de drempel van artikel van de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek.

The investigation on the other hand confirmed that the number of shares hold by the EU producer in question was minor and below the threshold set in Article of the IPCCC. Ook heeft de Commissie in dat besluit niet de relatie tussen de ondernemingen in kwestie in de zin van artikel van de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek [7] geanalyseerd. To note is also that in the Decision the Commission did not analyze the relationship between the companies in question within the meaning of Article of the IPCCC [7].

Er zijn dus geen redenen voor heroverweging van de voorlopige conclusies, namelijk dat de twee ondernemingen niet verbonden zijn in de zin van artikel van de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek en dat de producent in de Unie in kwestie volledig met het onderzoek heeft meegewerkt. In this regard, there are consequently no grounds to re-consider the provisional conclusions, i.

Gezien het bovenstaande wordt geoordeeld dat de twee ondernemingen niet verbonden zijn in de zin van artikel van de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek; bijgevolg heeft de desbetreffende producent in de Unie ten volle aan het onderzoek meegewerkt. In view of the above, it was considered that the two companies are not related in the sense of Article of the IPCCC and therefore the Union producer in question cooperated fully with the investigation.

Na het bekendmaken van het voorstel van de Commissie om de bevindingen op artikel 18 van de basisverordening te baseren, ontkende de indiener van het verzoek verder elk verband tussen Agronova en de handelsorganisatie in de zin van artikel van de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. No results found for this meaning. Suggest an example Results: 8. Exact: 8. Elapsed time: 49 ms. Suggest an example.

HERNAN RIVERA LETELIER EL ESCRITOR DE EPITAFIOS PDF

COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK PDF

Mikalabar Voor het vaststellen van de douanewaarde met toepassing van artikel 29 wordt de voor de ingevoerde douanewetbboek werkelijk betaalde of te betalen prijs verhoogd met:. De regeling behandeling onder douanetoezicht maakt het mogelijk niet-communautaire goederen in het douanegebied van de Gemeenschap een behandeling te doen ondergaan die de soort of de staat ervan wijzigt, zonder dat zij aan rechten bij invoer of aan handelspolitieke maatregelen worden onderworpen, en de door deze behandeling verkregen produkten in het vrije verkeer te brengen tegen de daarvoor geldende rechten bij invoer. Communautari determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen van deze afdeling is het product dat bij de bepaling van de indeling volgens het geharmoniseerde systeem als de basiseenheid wordt beschouwd. De zekerheid kan niet worden vrijgegeven zolang de douaneschuld waarvoor zij werd gesteld, niet is tenietgegaan of nog kan ontstaan. Zij kunnen overeenkomstig de geldende bepalingen door de douaneautoriteiten worden gecontroleerd.

12 REGLAS DE CODD PDF

Oh no, there's been an error

.

Related Articles