ISTORIJA OSMANSKOG CARSTVA PDF

Nakon propasti Rumskog sultanata u Gazi Emirati. Osmanov sin Orhan je zauzeo grad Bursu Pad Burse je predstavljao gubitak Bizantijske kontrole nad sjeverozapadnom Anadolijom. Osmanlijska pobjeda na Kosovu

Author:Kazikora Arajar
Country:Oman
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):27 October 2008
Pages:22
PDF File Size:19.14 Mb
ePub File Size:12.37 Mb
ISBN:249-5-67963-790-6
Downloads:2891
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TagrelSultan je morao da prizna i ugarski uticaj u Srpskoj despotovini. Uspeo je da uspostavi red u Anadoliji. Mehmed je tokom vladavine svoga oca zastupao ratnu opciju. U Jedrenu je Mehmed gradio ogromne topove. Mehmed je pred Carigrad stigao 2. Osmanlije su organizovale tri velika napada Mornarica je pretrpela veliki poraz. Mehmed je zato promenio taktiku. I u osmanskom logoru bilo je podela. Veliki vezir je zahtevao da se opsada prekine. Usledila su tri napada. Njegove trupe su dezertirale. Grad je osvojen Nameravao je da od njega napravi prestonicu.

Prema katolicima i Orhanu nije imao milosti. Postavilo se pitanje da se Luki Notarisu poveri uprava nad gradom, ali je na kraju ipak ubijen. Georgije Sholarije , veliki protivnik unije, postavljen je za patrijarha.

Dozvoljeno je slobodno ispovedanje vere. Mehmed je obnovio zidove grada, izgradio je Sedam kula i jednu palatu u centru grada. Na vazalne obaveze pristali su trapezuntski car, dvojica despota Moreje, srpski despot.

Turci su pomogli albanski ustanak protiv Paleologa u Moreji. Napadana su egejska ostrva — Hios, Lezbos, Rodos, Kos. Sva ostrva su osvojena i primorana da priznaju tursku vlast.

Janko Hunjadi i Jovan Kapistran uspeli su da odbrane Beograd, ali su iste godine obojica umrli od kuge. Nastavljeni su sukobi sa Skenderbegom u Albaniji. On je Avgusta Veliki deo Moreje pripao je Turcima. Predala se i Atina. Turska vojska oslobodila je Toma je pobegao u Rim. Trapezumt od Onda je krenuo na Sinopu koja se predala.

Sklopljen je sporazum koji je sultanu otvarao slobodan put ka Trapezuntu. David , zapovednik grada, sklopio je sporazum sa Osmanlijama koji su zauzeli grad avgusta Pokazao je neopisivu surovost. Mehmed je kao svog vazala ostavio Radula , Vladovog brata, i krenuo je na Lezbos. Otpor Nikole Gatiluzija je savladan, a ostrvo osvojeno. Potom je Mehmed osvojio Argos i krenuo u osvajanje Bosne. Antiosmanski savez prikuplja se oko Ugara.

Rat je izbio jula Flota u Egejskom moru ne uspeva da povrati Lezbos. Mehmed je do Sultan se posvetio Albaniji , ali ne uspeva da zauzme Kroju. Mehmed je uhvatio Pir Ahmeda i pomogao Iskahu. Tamo je postavljen Mustafa, Mehmedov sin. Mustafa se vratio sa novim trupama i proterao Uzun Hasana.

Uzun Hasan je sklopio mir sa Turcima. Ono je postalo Osmansko jezero. Stefan Veliki , moldavski vojvoda od Kroja se predala Turci su iste, Turci su Mehmed je doneo zbirku zakona kanunamu u poslednjima godinama svoje vladavine.

Ona je obuhvatila veliki broj zakona koji su bili na snazi u Carstvu. Jedan od zakona u kanunami jeste i zakon o bratoubistvu. Zemlja je razdeljena timarnicima.

Modon, Koron i Navarin predaju se Venecija nije bila sama. Protiv Turaka su stali i Francuzi i Ugari. Mir je sklopljen Osmansko carstvo postalo je pomorska sila. Na istorijsku pozornicu je Sedam godina kasnije osvojio je Bagdad. Bajazit je neprestano izbegavao sukob u Anadoliji koji je po Turke mogao da bude koban. Godine Korkut je poginuo u borbi sa velikim vezirom. Bajazit je abdicirao u korist svoga sina , a iste godine je i umro. Organizacija Osmanskog carstva u Prvi veliki vezir bio je Alaudin , sin drugog sultana Orhana.

Velikom veziru pomagali su veziri kojih je moglo biti trojica. Veliki vezir upravljao je administracijom i sprovodio sultanovu politiku. Pomagao mu je divan, stvoren po ugledu na Veliki savet. Prvi poznati popis sastavljen je pre Porta je rudnike, solane i sl. Zakupac poreza zvao se amil. Muhtesib prvi put se pominje u Bursi Prvi osmanski zlatnici pojavili su se u drugoj polovini Mehmed je kovao florine venecijanskog tipa.

Murat I je kovao bakarni novac. Sultan je, u skladu sa islamskim zakonom, bio vlasnik zemlje i onoga ispod zemlje. Timariotske jedinice su Krajem U vreme Mehmedove vladavine bilo ih je U vreme Mehmedove 2 vladavine bilo ih je oko Mogli su napredovati do velikog vezira. Od vremena Orhana obrazuje se turska mornarica sa centrom u Galipolju. Ukupan broj stanovnika Carstva oko U Carstvu je Nalazili su se u Anadoliji. Svog jedinca, Sulejmana , postavio je za namesnika Manise.

Potom je preduzeo borbu protiv svog starog neprijatelja, Ismaila. Vojska Selima koja je Tabriz je zauzet bez borbe, ali je vojska odbila da dalje napreduje po zimi. Kod Kaira je januara Osmansko carstvo je do Od Carstva pred raspadom Carstvo je Potom se vratio u Istanbul gde je umro

COMPOSTO DE GRIGNARD PDF

Uspon Osmanskog carstva

U vreme njegove vladavine ostvareni su majstorski arhitektonski zahvati Mimara Sinana. Promena teritorija Osmanskog carstva kroz istoriju Jesen carstva[ uredi - уреди uredi izvor ] Porta je To je trajalo sve do polovine Nakon osmansko-ruskih ratova sledilo je razdoblje mira dugo kao nikada do tada. Rusko-osmanski ratovi[ uredi - уреди uredi izvor ] Tokom rata Rusija je

GASALERTMICROCLIP XT PDF

Osmanlijsko Carstvo

.

HFBR 2521 PDF

Istorija Osmanskog carstva

.

FEAR OF KNOWLEDGE BOGHOSSIAN PDF

Spisak sultana Osmanskog carstva

.

Related Articles